A szociális munka napját ünnepelték Nyíregyházán is

2019.11.15 10:11
Forrás: Facebook.com / Joób Olivér Szeretetintézmény
Nyíregyháza – 2019. november 11-én a Szociális munka napja alkalmából a Nyíregyháza-Kertváros Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház, mint fenntartó nevében Laborczi Géza igazgató lelkész és Sipos Ilona megbízott intézményvezető köszöntötte a Joób Olivér Gondozó és Rehabilitációs Szeretetintézmény munkatársait.

Az intézményben dolgozók házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, nappali ellátás és tanyagondnoki szolgálat keretében nap mint nap segítik az idős, rászoruló embereket. Olyan szeretetszolgálatot látnak el, melyben életforma a gondoskodás, a megértés, az odafigyelés.
Az ünnepség keretében elköszöntek 2 nyugdíjba vonuló kollégától is.