Állami szociális intézmények fenntartási feladatait veszik át az evangélikusok

2018.01.08 09:02

Magyarország Kormánya szándékának megfelelően több, korábban állami fenntartású szociális intézmény egyházi átvételére került sor 2017 folyamán. A Magyarországi Evangélikus Egyház hangsúlyozottan olyan területeken működő intézmények fenntartását vállalta, ahol erős gyülekezeti háttér támogatja a szolgálatot.

Békés Megyei Körös-menti Szociális Centrum

 

A Magyarországi Evangélikus Egyház diakóniai szolgálata eddig is több mint 40 – javarészt idősek, fogyatékkal élők gondozására szakosodott - intézményt működtetett szerte az országban. Ezekhez csatlakozott a dunakeszi Életfa Rehabilitációs Intézet, mely 2018. január 1-től a kistarcsai Evangélikus Papnék Johannita Szeretetotthon részlegeként, Juhász Eszter vezetésével működik tovább. Az ágfalvai Pszichiátriai Betegek Otthonát a Szombathelyi Evangélikus Diakóniai Központ telephelyeként irányítja Gregersen-Labossa György intézményvezető, míg a Békés Megyei Körös-menti Szociális Centrumért - a szarvasi Ótemplomi Szeretetszolgálat részeként - Lázár Zsolt felel majd.

Még 2017-ben került egyházi fenntartásba a devecseri idősek otthona, ahol a feladatokat Mórotzné Kis Györgyi, a Lakos Ádám Evangélikus Szeretetszolgálat vezetőjének irányítása mellett látják el a munkatársak.

Mindezek mellett két, korábban önkormányzati fenntartású intézményt is a Magyarországi Evangélikus Egyház működtet 2018. január 1-től. Tolna megyében az eddig a DÁM Önkormányzati Társulás által működtetett intézmény Hegyhát Evangélikus Szeretetszolgálatként folytatja munkáját, valamint az Ótemplomi Szeretetszolgálat telephelyeként működik tovább a korábban Körös-szögi Kistérségi Társulás által fenntartott Csabacsüdi Idősek Otthona.

A Magyarországi Evangélikus Egyház intézményei által fenntartott férőhelyek száma 1000 fővel növekszik 2018. január 1-től.

„Az átvett intézmények saját, korábbi célkitűzéseit teljes mértékben elfogadva feladatunknak érezzük, hogy lakóink környezetükkel megelégedve, ahhoz jól alkalmazkodva: hozzátartozóikkal, gyermekeikkel, rokonokkal, barátokkal a kapcsolatot fenntartva éljenek. Láthatóan és érezhetően evangélikus légkörben, szeretetben, a megszokott kimagasló szakmaisággal kívánjuk folytatni az új intézmények lakóinak gondozását.” – nyilatkozta Krámer György, a Magyarországi Evangélikus Egyház országos irodaigazgatója.

A Magyarországi Evangélikus Egyház diakóniai szolgálatában kiemelt szerepet szán a családoknak, a közösségeknek, gyülekezeteknek, a szeretetnek, a felelősségnek és a szolidaritásnak. Törekszik arra, hogy munkájában jelen legyen a bizalom, a folytonosság, az innováció, a megújulás és a remény. A diakónián keresztül vele kapcsolatba kerülő embereknek átfogó, modern, egymást kiegészítő és életutat segítő, életvezetési ajánlásokat kínál. Mindemellett kiemelt fontosságúnak tartja a minél hatékonyabb és professzionálisabb működést, mely cél elérését egyebek mellett ISO9001 minőségbiztosítási rendszer egyre több intézményben való bevezetésével törekszik megvalósítani.