Az­ egy­ház­ vé­dő­há­ló­já­ban – Interjú Görög Zoltánné Szántó Hajnalkával

2015.03.23 10:17

Forrás: Evangélikus Élet, evangelikus.hu, szöveg: Walkó Ádám, fotó: Balla Mária -


Budapest - A Fébé Evangélikus Diakonisszaegyesületet 1924-ben alapította Pauer Irma misszionárius testvér saját klotildligeti(piliscsabai) házában, negyvenöttaggal, akkor még Fébé Evangélikus Diakonissza Nőegylet néven. Az Állami Egyházügyi Hivatal 1951-ben feloszlatta az addigra száznyolcvan diakonisszát egyesítő közösséget. A Fébé addigra jelentősen meggyarapodott vagyonát átadta megőrzésre az egyháznak. Az egyesület harmincnyolc évi "szétszórattatás" után, 1990-ben újraalakult. Ingatlanjaik közül hármat ugyan visszakaptak, azok működtetése viszont - számukra - már egyre súlyosbodó terhetjelentett. Annak apropóján, hogy az ingatlanok egy részét a Magyarországi Evangélikus Egyháznak (MEE) ajándékozták a közelmúltban, a Fébé főnökasszonyával, Görög Zoltánné Szántó Hajnalkával beszélgettünk.

- Milyen az egyesület döntési mechanizmusa, hogyan születnek a Fébében a mostanihoz hasonló, nagy horderejű határozatok?

- A Fébé Evangélikus Diakonisszaegyesület civil szervezet. Amikor 2012-ben megválasztottak főnökasszonnyá, nem kis gondot okoztak a jogi-gazdasági és adminisztrációs feladatok, hiszen én a diakonisszák lelki vezetésére vállalkoztam. Egy törvényi előírás miatt egyházi szervezetből civil egyesületté kellett alakulnunk. Korábban közgyűlésünk volt, most taggyűlésünk van, amelyen tavasszal az elmúlt év költségvetését értékeljük, illetőleg a következőét fogadjuk el. Akkor gyűlünk még össze, amikor fontos dolgokról kell dönteni. Az egyesület vezetésében a lelkészi elnök a Sarepta szeretetotthon igazgató lelkésze, Sztojanovics András, magam pedig az elnöktárs funkcióját látom el, nekünk van együttes aláírási jogunk. Mindketten önkéntesként, a szabad időnkben végezzük munkánkat az egyesületben. Az elnökséget egy héttagú választmány és egy számvizsgáló bizottság segíti. A grémiumoknak egyházunk által delegált küldöttje is van.

- A Fébé ingatlanjainak az MEE tulajdonába kerülését viszont a diakonisszák nyilatkozata indította el.

- Igen, a kezdet a Fébé-anyaház lakóinak nyilatkozata volt, amelyet a már igen idős diakonissza testvérek írtak alá még 2014. január 24-én, az egyesület egyre fogyó, illetve idősödő tagsága miatt. Mivel az anyaház működtetését már korábban átvette az MEE, az idős testvérek a személyes sorsuknak, a Fébé vagyonának és a diakonissza hagyományok megőrzésének biztosítékát az egyház "védőhálójában" látták. A választmány a nyilatkozatban megfogalmazott kérést a taggyűlés elé terjesztette elfogadásra, és a májusi taggyűlés döntöttis az ingatlanoknak az MEE számára - ajándékozással - történő átadásáról. Ekkor hatalmazták fel az elnökséget, hogy előkészítse a most aláírt szerződéseket.

- Melyek a szóban forgó ingatlanok?

- A budapesti Hűvösvölgyi út 193. szám alatti telek, illetve a terü- letén fekvő Fébé-anyaház épülete, a Hűvösvölgyi út 193/A alatti telek és a rajta fekvő lelkészotthon épülete, valamint a mátrai Bagolyirtáson a Názáret-templom és a Fébé-üdülő telke és épülete. A földhivatali bejegyzés miatt külön szerződéseket kellett kötnünk a telkekre és az épületekre. A piliscsabai Siló Társas Lakóotthon és Önálló Élet Központ ingatlanjainak átadásáról is döntés született, de ezek vonatkozásában szerződéskötésre - adminisztrációs okok miatt - egyelőre még nem kerülhetett sor.

- Milyen feltételekkel próbálták biztosítani az egyesület és a diakonissza testvérek átadás utáni helyzetét?

- Kezdeményezésemre kötöttünk egy külön megállapodást a Sarepta Budai Evangélikus Szeretetotthonnal. Sztojanovics András elnöktársam különleges helyzetben van, hiszen részben Fébé-vezető, részben pedig Sarepta-igazgató. A megállapodást Szvitan Erika, a Sarepta gazdasági vezetője is aláírta; ebben vállalták, hogy a diakonisszák lelki örökségét viszik tovább a szeretetszolgálatban. Vállalták továbbá, hogy javaslattételi jogot adnak a Fébé-egyesület számára a Sareptában elhelyezésre szoruló személyekre vonatkozóan, illetve hogy a Fébé által javasolt idős ésfogyatékosszemélyek lehetőség szerint előnyt élveznek. Része még a megállapodásnak, hogy az egyesület irodája a Fébé-anyaházban továbbra is biztosított.

A Fébé-anyaház nyilatkozatát aláíró, az intézményben lakó diakonissza testvérek: Endreffy Mária, Magassy Vilma, Major Erzsébet, Nyári Erzsébet, Szebedinszki Zsuzsanna, Szén Berta.