Az Evangélikus Diakónia Integrációs Házat nyitott a Józsefvárosban

2016.05.10 10:08
Forrás: evangélikus.hu, szöveg és fotó: Horváth-Bolla Zsuzsanna
Budapest – Az Evangélikus Diakónia a menekültek segítésére létrehozta tanácsadó irodáját, ahol szociális munkával, közösségi programokkal és nyelvi kurzusokkal segítik a jövőben a hazánkban élő bevándorlókat. Az Evangélikus Diakónia Integrációs Irodájának nyitó rendezvényére a Józsefvárosi Evangélikus Egyházközség Mandák Mária Gyülekezeti Házában került sor 2016. május 9-én.

Fabiny Tamás diakóniáért felelős püspök megnyitó beszédében egy újszövetségi történetet idézett, amikor a tanítványok Jézus lakása iránt érdeklődnek és Jézus azt válaszolja, hogy menjenek vele és nézzék meg. „Fontos, hogy mi is, ha megkérdezik tőlünk, hogy hol lakunk, meg tudjuk mutatni, hogy hol lakunk, mi a Magyarországi Evangélikus Egyház hazánkban, Európában, milyen hagyományunk, kultúránk és nyelvünk van. Jézus magával hívja a tanítványokat, hogy menjenek vele. Nem a kitaszítás, a be nem fogadás hangzik el a szájáról, nem reteszeli be az ajtót, nem taszít ki senkit. Nekünk is ezt kell mondani, hogy a hazánkba jövők nézzék meg, hol lakunk, ismerjék meg a kultúránkat, maradjanak, érezzék jól magukat, mi megpróbálunk segíteni nekik a beilleszkedésben. Akik Magyarországra érdeklődve vagy segítséget keresve érkeznek, vagy maguk sem tudják, mit keresnek, azok megtapasztalhatják a mi részünkről a meghívást” – mondta a püspök, majd felsorolta, hogy az integrációs házban lesznek munkatársak, akik tanácsot adnak, ételt adnak, nyelvet tanítanak, közösségi programokat szerveznek, jogi segítséget nyújtanak, hogy aki idejön, ne kullogjon el, ne kerüljön még nagyobb veszélybe, hanem biztonságban érezze magát.


„Nem kérdezzük, kinek mi a vallása, hogy muszlim-e vagy keresztény. Egyszerűen ha bajban van valaki, nálunk segítséget kap. Tudom, hogy ebben az országban, de még ebben az egyházban sem mindenki osztja ezt a gondolatot. De Jézus gondolatát sem mindenki osztotta a nyitottságról és a befogadásról, ő mégis vállalta a kisebbséget, a kihívásokat, így nekünk is azt hiszem, ezt a jézusi utat kell járnunk. A tanúságtétel, csöndes szolgálat, a segítés útját. Köszönet azoknak, akik ebben a szolgálatban részt vállalnak.”
A püspök áldást kívánt a házban folyó munkára, a munkatársakra és a segítséget kérőkre is. „Ne az átok, a háborúság és a békétlenség, hanem az áldás, a szeretet és az irgalom legyen az úr!” – zárta szavait.

Buda Annamária az Országos Iroda Diakóniai Osztályának vezetője köszönetet mondott a Magyarországi Evangélikus Egyháznak, a Lutheránus Világszövetségnek és a Bajor Diakóniának is, hogy anyagilag támogatták munkájukat és módszertanilag is sokat segítettek abban, hogy ez az intézmény létrejöhessen. Visszaemlékezett arra is, hogy tavaly nyáron milyen kezdeti segítséget tudtak adni a menekülteknek. Megköszönte munkatársainak és a közreműködőknek is a stratégia és módszertan kidolgozásában nyújtott segítségüket.

Az alkalmon tiszteletét tette az ENSZ menekültügyi szervezetének képviseletében (UNHCR) Deborah Moss és Jon Hoisaeter is. Utóbbi, az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának máltai képviselője szintén méltatta az iroda létrejöttét és köszönetét fejezte ki érte egyházunknak.

Az alkalom szeretetvendégséggel ért véget.