Elindult a Támogatott lakhatás-program Szarvason

2015.11.03 12:08

Szöveg és fotó: Szarvas-Ótemplomi Szeretetszolgálat
Szarvas - Projektzáró konferenciát tartott a Magyarországi Evangélikus Egyház Diakóniai Osztálya Szarvason. Az Ótemplomban 2015. október 29-én istentiszteletre gyűltek össze a projekt szakmai résztvevői. A közös éneklést egy rögtönzött zenekar vezette, amelybe beszállt Nacsa Lőrinc az Emberi Erőforrások Minisztériumának kabinetfőnök-helyettese is. Ezt követően a konferencia résztvevői megismerkedtek az Ótemplomi Szeretetszolgálat munkájával és elindult a Támogatott lakhatás-program.

13 órától elkezdődött az átadási ünnepség a Szent László utcai támogatott lakhatás épületében. Buda Annamária diakóniai osztályvezető köszöntője után Nacsa Lőrinc mondta el köszöntőjét. Az épületet és az induló szolgálatot Lázár Zsolt esperes áldotta meg. Az első lakók rögtön az átadás után beköltözhettek új otthonukba. 


Az alábbiakban a szeretetszolgálat által a projekttel kapcsolatban kiadott sajtóközleményt olvashatják:

Az Ótemplomi Evangélikus Egyházközség mindig is fontos feladatának tartotta az elesettek segítését, a különböző problémákkal küzdők felkarolását, Szarvason egyházközségünk volt az első, aki segítséget nyújtott a gyógyulni vágyó szenvedélybetegek számára. Már 1984-től heti rendszerességgel tartottak "egyházi gyógyító" alkalmakat alkoholbetegek számára a gyülekezetben. 1992-ben alakult meg a Középhalmi Misszió, mely az Evangélikus Egyház Missziójának része. Megalakulásuk óta, évente három gyógyító konferenciát, csendes hetet tartanak. Fő feladatuknak tartják a szenvedélybetegek, a lelkileg sérültek gondozását. Ezt részben megelőző, részben utógondozó munkával segítik. A gondozói feladatokat lelkészek és önkéntes segítők végzik a mai napig.

Ugyanebben az évben, 1992-ben kezdte meg működését az Ótemplomi Szeretetszolgálat, mely az elindulást követően folyamatosan bővítette szociális szolgáltatásait.

Intézményünk 2007-ben elindította a szenvedélybetegek közösségi ellátását, melynek célja, hogy a szenvedélybetegeket a saját lakókörnyezetükben megkeresve motiváljuk az életmód-változtatásra, segítsük, valamint folyamatosan nyomon kövessük ennek folyamatát. Segítséget nyújtunk a szenvedélybetegek számára problémáik megoldásában, meglévő képességeik és készségeik megtartásában, illetve fejlesztésében, a mindennapi életükben adódó konfliktusok feloldásában, a szociális és mentális gondozásukban, és az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutásukban.

2010-ben szenvedélybeteg ellátásunk kibővült a szenvedélybetegek nappali intézményével, megnyitottuk a Napraforgó - Második Esély Klubot. A Klub az önkéntességre és a speciális segítő programokra épülve biztosítja az ellátást igénybe vevők igényei alapján a felvilágosító, tájékoztató, kulturális, szabadidős, képzési, átképzési, állásközvetítő, védett lakhatást elősegítő, lakhatási és családi programok szervezését és lebonyolítását, valamint alacsonyküszöbű és ártalomcsökkentő szolgáltatást nyújt. Szakmai segítséget nyújtunk a hozzánk forduló szenvedélybetegeknek, egyénre szabott gondozással segítjük őket életmódváltozásuk elindításában és fenntartásában, nyomon követjük és támogatjuk visszailleszkedésüket a társadalomba. Rehabilitáló, reintegráló hatása mellett nem kisebb jelentőségű a szolgáltatás preventív hatása, hiszen az egyéni szükségletekre alapozott hosszabb távú szociális és mentális gondozással, az életvitel, életvezetés segítésével, a személyiség fejlesztésével, a közösség erejével megelőzhető, hogy az addiktív problémával küzdő egyre inkább a függőség állapotába kerüljön.

Sajnos az ezekben az ellátásokban felbukkanó szenvedélybetegek sok esetben lakhatási gondokkal küzdenek, az utcán vagy fűtetlen, lakhatásra alkalmatlan helyen élnek. Ezeknek az embereknek egy nappali intézmény már kevés az életmódváltás előmozdításához, hiszen hiába a terápia és a segítő beszélgetés, ha éjszaka nincs hova hazamenni, ha fáznak. Úgy gondoljuk, hogy náluk egy komplexebb ellátási formával lehet igazi eredményt elérni. Erre a problémára reagálva indítja be intézményünk új ellátási formáját, a Szenvedélybetegek Támogatott Lakhatását, ahol 12 fő szenvedélybeteg részére biztosítja a lakhatást és a reintegrációhoz szükséges további szolgáltatások megszervezését, lebonyolítását. Az ellátás célja, hogy képessé tegyük a beköltözőket az önálló, szermentes életre, a munkaerőpiaci reintegrációra, ennek érdekében összekapcsoljuk a szolgáltatásainkat, és komplex segítséget nyújtunk az ellátottak számára. Minden beköltöző esetében a komlex szükségletfelmérést követően egyéni szolgáltatási terv alapján dolgoznak majd a kollégák, illeszkedve az adott személy problémáihoz, céljaihoz. Ezen szükségletek és célok mentén szervezzük meg, hogy egy-egy adott személy milyen egyéb kiegészítő szolgáltatásokat vegyen igénybe a minél hatékonyabb munka és eredmény érdekében. A Szeretetszolgálaton belüli ellátási formák összekapcsolása mellett intézményünk jó kapcsolatot ápol a többi helyi szociális intézménnyel, a KEF- fel és az addiktológia szakrendeléssel, így minden eszköz adott ahhoz, hogy hatékony segítséget nyújtsunk és a gyógyulás útjára vezessük a nálunk megforduló szenvedélybetegeket.