Évnyitó intézményvezetői konferenciát tartott a Diakónia

2018.01.15 17:39

Budapest - 2018. január 15-én tartotta a Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Irodájában szokásos konferenciáját a Diakónia. Úrvacsorás istentisztelet, előadások és csoportos megbeszélések mellett egyéni konzultációra is lehetőség volt a diakóniai munkatársakkal.

Az úrvacsorás istentisztelet liturgiai szolgálatát - a hagyományokhoz hűen - Gregersen Labossa György lelkész, a diakóniai bizottság elnöke, a kántori szolgálatot Kertész Botond látta el. Igét Krámer György hirdetett.

Az országos irodaigazgató prédikációjában emlékeztetett arra, hogy így év elején mindenki tervez – munkájában, magánéletében, szolgálatában egyaránt. Választási év kezdődött az egyházban is, a diakónia – a folyton változó körülmények és jogszabályok miatt is - folyton változik. Miközben tervezünk, mindig kérjük Istent is arra, hogy segítsen azok megvalósításában. Mindez természetes és emberi. De hányszor van az, hogy kéréseink nem teljesülnek? Nemcsak a „luxus” jellegűek, hanem sokszor még az életbe vágó kérésünk sem teljesül? Hogyan kell tervezni hogy ez létrejöjjön? Feltette a kérdést: vajon mi a recept? Talán a bibliai szereplőket tanulmányozva megkaphatjuk a választ. Azonban azt láthatjuk, hogy mindazok, akiknek „nagy találkozásuk” volt Istennel, mind hibáztak valamit. Sok esetben katasztrofális döntéseket hoztak. Akár Jákobra, vagy Zakariásra gondolunk. Neki maga Gábriel mondja: „gyermeked fog születni.” Mire Zakariás felteszi a kérdést: „De miből fogom ezt tudni?” De ott van Péter, vagy éppenséggel Pál esete is. Igazi recept tehát a kérések feltétlen teljesülésére vonatkozóan a a bibliai szereplők esetében sincsen. Kiemelte, hogy a legfontosabb tanulság mindebben az, hogy abban, ami történik, megtaláljuk-e az Istent. A tervezgetésben nem az a lényeg, hogy megtalálom-e, amit szeretnék, hanem az, hogy megértem-e, felfedezem-e az Istent. A dolog nem rajtunk múlik. Isten akar találkozni velünk. És ez megnyugtató. Innen békességgel és nyugalommal tervezhetünk. Hagyjuk, hogy magával ragadjon ez a békesség. Ő akar, ő fog találkozni velünk. 

Az istentiszteletet követően Buda Annamária nyitotta meg a konferenciát, üdvözölve az újonnan fenntartásba vett intézmények munkatársait megemlítve, hogy érkezésükkel 8000-re nőtt a diakóniára bízottak száma, a munkatársi létszám pedig meghaladja a 2000-et.

Dr. Szilvásyné Peregi Eszter a legújabb jogszabály-változásokat ismertette a jelenlévőkkel, majd Hajdú Tibor vázolta fel a 2018-as kommunikációs terveket. Előadásában hangsúlyozta, hogy a Reformáció 500. jubileumi év a protestáns egyházakra irányította a figyelmet, ami kedvez a Diakónia nyilvánosság elé lépésének is, ráadásul egy újabb jubileumi évben. Idén 65 éve bízta meg ugyanis az egyház Sztehlo Gábort a diakóniai osztály felállításával. Az ezzel kapcsolatos kommunikációs lehetőségek kifejtése után szó esett Sztehlo Gábor Magyar Örökség-díjra való felterjesztéséről is, illetve az ehhez kapcsolódó jelölések gyűjtéséről.

Az ebédet követően az országos iroda három helyszínén kisebb csoportokban folyt tovább a munka. Monori Mónika szakmai referens koordinálásával az intézmények gazdasági folyamatairól folyt műhelymunka, Molnár István János intézményi referens segítségével a jogszabályváltozások gyakorlati kérdéseivel foglalkoztak az érdeklődők, míg Nagy Tibor biztosítási szakértőtől a vezetői felelősségbiztosítás kereteiről és lehetőségeiről juthattak információkhoz a résztvevők.

 Az előadások és workshopok után egyéni konzultációra is lehetőség nyílt a Diakónia vezetőjével és munkatársaival.