Hét kisgyerek jár a Kisharang Evangélikus Családi Bölcsődébe

2020.01.31 10:27
Forrás: evangélikus.hu, szöveg: Balog Eszter, fotó: Karlik Dóra
Gyón – A Gyóni Evangélikus Gyülekezet nagy örömére 2020. januárjában megkezdte működését a Kisharang Evangélikus Családi Bölcsőde, egy csoporttal, melyben 5 kisfiú és 2 kislány alkotja az első kis csapatot.
 

A bölcsőde nagy öröm azoknak a családoknak, ahol az édesanyák további élete a munka felé kellett, hogy irányuljon, és ezért az evangélikus egyháztól kértek segítséget a kisgyermekük napközbeni elhelyezéséhez. A kérések tetteket követtek, így végül létrejöhetett egy álom: a bölcsőde megvalósítása. Mindez nagy öröm természetesen a gyülekezetnek is, hiszen az új, kisgyermekes családokat szeretettel fogadják a gyülekezet nagy közösségében, a szépen kialakított csoportszobában és a megújult templomkerti játszótéren is.

A bölcsőde 2020. szeptembertől már két csoporttal fog működni - a tervek szerint -, ahová már most öt jelentkező van. A bölcsődében dolgozók mindhárman a gyülekezet tagjai, így ez is garantálja az evangélikus nevelést mind a hétköznapi lelkületben, mind az ünnepek megtartásában. 

Az ünnepi megnyitó istentisztelet 2020. január 19-én, vasárnap volt a gyóni evangélikus templomban, melyen a városi vezetés is képviseltette magát Kőszegi Zoltán polgármester személyében, valamint az egyházi képviselet is jelen volt Bárdossy Tamás egyházmegyei felügyelő megjelenésével. Az ünnepi istentisztelet a bölcsőde megtekintésével, majd szeretetvendégséggel zárult.