Közös erőfeszítéssel a koronavírus elleni védekezésben

2020.04.17 16:58
Szöveg: Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Iroda, Diakóniai Osztály
A koronavírus (COVID-19) terjedése világméretű krízis, ami itt, Magyarországon is arra kényszerít bennünket, hogy újragondoljuk eddigi életvitelünket, struktúráinkat. Olyan időket élünk, amikor széleskörű összefogásra van szükség, a járvány elleni védekezésben mindenkinek ereje szerint részt kell vennie. Néhány ágazatra most hatalmas többletmunka hárul.

A digitális oktatás pedagógusainktól nagy odaadást és találékonyságot, a családoktól pedig rendkívüli türelmet követel. A frontvonalban harcoló egészségügy mellett a szociális és gyermekvédelmi intézményeket is erőn felüli teljesítményre kényszerítik a pandémia okozta körülmények.

A terhek mellett a leküzdendő akadályok is azonosak az állami, önkormányzati, civil és egyházi fenntartású intézmények számára egyaránt. Közösek vagyunk abban is, hogy a lehetséges legnagyobb körültekintéssel igyekszünk megvédeni a ránkbízottakat, és osztozunk egymás megrendülésében, amikor egyes esetekben ez nem sikerülhetett. Látjuk, hogy minden felelős hatóság és szervezet a különböző ajánlások, utasítások és protokollok betartása mellett a lehető leghatékonyabb megoldásokat keresi a vírus elleni védekezésben.

Így jár el a Magyarországi Evangélikus Egyház által fenntartott szociális ellátórendszerünk is: 22 országos egyházi és 12 gyülekezeti fenntartású intézmény 1800 dolgozója tesz meg nap mint nap mindent azért, hogy a most nehéz helyzetben lévő, mintegy 5000 embertársunkat otthonaikban ellássák, a bentlakásos intézményeinkben élő 2700 lakónkat pedig minden rendelkezésre álló eszközzel megvédjék, hiszen ők most különösen veszélyeztetett, zárt közösségekben élő idős, illetve fogyatékkal élő emberek.

Nagy segítség ebben, hogy a ránk bízottak a szociális ágazattól várt szigorú intézkedéseket fegyelemmel és megértéssel viselik, így nem csak az evangélikus diakóniában dolgozóknak, hanem az intézmények lakóinak is hálával és köszönettel tartozunk. Hisszük, hogy közös erőfeszítéseink és a Jóisten kegyelme segítségünkre lesz e nehéz időszakban.