Krízisfőzés Debrecenben az 1%-okból

2019.04.08 10:26
Forrás: evangélikus.hu. szöveg és fotó: Debreceni Evangélikus Egyházközség
Debrecen – A kétezres évek végétől kezdve egészen 2018. őszéig a Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség „Reménysugár” Hajléktanok Nappali Melegedője meghirdette a Krízisfőzés elnevezésű programot Debrecenben.

Bár a megyeszékhelyen a rászorulók népkonyhákon való étkeztetése hétköznaponként biztosított, de a hétvégéken nem volt rá lehetőség, hogy ilyen formán segítséget nyújtsanak a szűkölködőknek. Az ökumenikus együttműködés lényege abban állt, hogy a városban működő keresztény felekezetek egy-egy gyülekezete karácsony és húsvét ünnepe közötti időszakban minden szombaton kétszáz adag meleg ételt készít el, és oszt ki a rászorulók között. 

A 2018. októberében megváltozott jogszabályi háttér miatt a Nagytemplomi Egyházközség nem tudta volna a továbbiakban biztosítani a főzésekhez használt helyiséget a gyülekezetek számára, így úgy tűnt, hogy az ökumenikus kezdeményezés véget ér, de egy helyi vállalkozó, Csóra Miklós a gyülekezetek segítségére sietett, és egy konyhahelyiséget biztosított számukra, hogy hátrányos helyzetűek megsegítéséért végzett szolgálat tovább folytatódhasson.

Így az idei böjti időszakban, a debreceni evangélikus gyülekezet tíz önkéntese, Abaffy Zoltán felügyelő és Asztalos Richárd lelkész vezetésével, március 30-án, szombaton több mint kétszáz adag melegételt készített el és osztott ki a rászorulóknak a város négy forgalmas pontján.

Nagy szeretettel és hálás szívvel köszönjük a Magyarországi Evangélikus Egyház Luther Kiadójának, hogy az evangélikus egyház számára felajánlott személyi jövedelemadó keretéből támogatást nyújtott, s ebben az évben is részt vehetett gyülekezetünk a Debrecen városban élő, szűkölködő testvéreink megsegítésében.