Megérteni a felebarát szeretetét – Sokakat tüntettek ki a diakónia napján

2016.09.26 08:32
Szöveg és fotó: Horváth-Bolla Zsuzsanna, forrás: evangelikus.hu
Budapest – A diakónia napja a Magyarországi Evangélikus Egyház diakóniai szolgálatának ünnepe. Sztehlo Gábor születésnapján a diakóniában dolgozó munkatársakkal, önkéntesekkel és a ránk bízottakkal adtunk hálát az elvégzett munkáért és a kapott lehetőségekért.

A Deák téri evangélikus templomban 2016. szeptember 23-án tartott ünnepi úrvacsorás istentiszteleten az igehirdetés szolgálatát Szemerei János püspök végezte. A béna meggyógyításának bibliai története kapcsán beszélt a segítő szolgálatoknak és az egyháznak a rászorulók között végzett munkájáról.

A liturgiai szolgálatban a diakóniai intézmények munkatársai, valamint Fabiny Tamás diakóniáért felelős püspök ésGregersen Labossa György a diakóniai bizottság vezetője segédkeztek.

Részletek hangzottak el a Valahol Európában című musicalből, Nádházy Péter, a szarvasi Cervinus Teátrum művészének előadásában.

Fabiny Tamás A kötényes Isten című könyvét Prőhle Gergely, a Magyarországi Evangélikus Egyház országos felügyelője ajánlotta mindenki figyelmébe. A felügyelő beszédében hangsúlyozta, hogy Fabiny Tamás püspökként a tanítás őre, lelkészi feladata az ige magyarázása, annak a ma emberéhez való közelhozása. A könyvben való kitárulkozás sokkal maradandóbb, mint egy aktuális újságban való megnyilatkozás, ezért a leírt szövegek itt teljes mélységükben ismerhetőek meg, s az ezekben feltárt dilemmák sokrétűen bontakoznak ki, küzdelmes gondolatok nyílnak meg a püspök globális látása, mély evangélikus hite, szociális érzékenysége, képzőművészeti és irodalmi műveltsége révén.

Az istentisztelet keretében sor került az év diakóniai munkatársa, az év szponzora és az év önkéntese díjak átadására is.

 

Díjban részesültek a következő munkatársak:

 

Az év diakóniai munkatársa:

Harmati Pál, Ótemplomi Szeretetszolgálat

2005 óta dolgozik gépkocsivezetőként az Ótemplomi Szeretetszolgálatban. Korábban, hosszú évtizedeken át a szarvasi mentőszolgálatnál dolgozott mindenki „Pali bácsija”. Nagyon precíz és gondos. Az általa használt gépjárművek a legnagyobb sár idején is kívül-belül tiszták. 80 évesen is rendkívül aktív. 40 év szolgálati idő eltöltése után most az időseket segíti a diakónia kötelékében.

Deme Dóra, Élim Evangélikus Szeretetotthon

Egész pályafutása alatt elköteleződött a rászoruló emberek mellett. Munkássága alatt nyitott volt az új kihívásokra, a folyamatos fejlődésre. Közösségi ember. Nyíregyháza városában is nagy elismertségnek örvend. Tevékenységét, bármely szektorban végezte is, odaadás jellemezte. Civil szervezetekben, a települési önkormányzatnál, és az evangélikus egyház különböző intézményeiben dolgozott. Nyugállományba vonulása után az Élim Evangélikus Szeretetotthont vezette egy évig. A hite alapján a szeretet, a derű, és a megbocsájtás a legfőbb mozgatórugói.

Németh Tamásné, Kőszegi Evangélikus Szeretetotthon

Ápoló-gondozó munkakörben dolgozik. Amellett, hogy az intézményben lelkiismeretesen végzi a munkáját, a kőszegi evangélikus gyülekezetben presbiteri és énekkari szolgálatot is ellát. Állandó lektori és oltárdíszítői feladatokat is vállal. Nagyon finom süteményekkel örvendezteti meg a közösséget. Varrónóből képezte át magát szociális ápolóvá és gondozóvá 54 éves korában.

Németh Márta, Szombathelyi Evangélikus Diakóniai Központ

Aktív éveit befejezve, munkásságárét hálából kapja a díjat. A gimnázium elvégzése után a Zalaegerszegi Rendelőintézetben dolgozott, a munka mellett szerezte meg az első szakképesítését. Később a Vas Megyei Markusovszky Kórházban helyezkedett le ápolónőként. 1997-ben, szintén a munka mellett szerezte meg a diplomás ápolói képesítését. Hosszú pályája végén a Johannueum idős részlegének osztályvezető nővéreként köszön el. Mindig a betegek, ellátottak érdekeit szem előtt tartva végezte munkáját, tapasztalatait az utánpótlás képzésében is át tudja adni.

Az év diakóniai szponzora:

Szécsi Balázs (DROFA)

A maga által gyártott, sátrakat, színpadokat, virágtartókat, díszítőelemeket biztosítja. Az összeszerelési munkákban is aktívan részt vesz. Az ellátottak részére foglalkozásokat is tart a saját fejlesztésű Drofa termékek segítéségével. AQ környezettudatosságot erősíti intézményünkben a jelenléte, hiszen ő a hulladékhasznostás nagy úttörője. Nemzetközi és hazai díjakat kapott a saját fejlesztésű termékek elismeréseként.

Gjeladin Muhadri

Az albán Gjeladin Muhadri (Gjela pékség) Koszovóból érkezett, immár hetedik éve minden nap pékárut és süteményeket ajánl fel a Tessedik Sámuel Evangélikus Szeretetszolgálat lakói számára. Naponta 25-28 kisgyerek tud vinni uzsonnát az iskolába. Szüleikkel együtt átlagosan naponta 40 főt segít ezzel. Gjeladin muszlim hívőként segíti a szeretetszolgálat munkáját. Családos emberként számára sokat jelent a családi kötelék, a hazájából ezt a fontos értéket is magával hozta.

Az év önkéntese:

A „Szarvasi Főző Csapat”

Csányiné Szarka Ilona: házi segítségnyújtásban gondozónő,

Rafaj Pálné: házi segítségnyújtásban gondozónő,

Pásztor Mátyásné: nyugdíjas,

Pásztor Mátyás: tanyagondnok,

Molnár György: karbantartó.

Önkéntesként szabadidejüket feláldozva az Ótemplomi Szeretetszolgálat ételosztásain, illetve egyházi és világi rendezvényeken, külföldön és belföldön főznek a rászoruló embereknek. A gulyáságyú mindig tiszta, körülötte szigorú rendet tartanak. Mindig vidámak és lelkesek, fáradhatatlanok. Az étel elkészítése hosszú és fáradtságos folyamat, az utána következő jó hangulatú osztásban is aktívan részt vesznek és a rendrakás után még arra is marad idejük, hogy az esetlegesen megmaradt ételekből házhoz vigyenek a rászorulóknak. Sem a hőség, sem a fagy nem riasztja el őket. Az elmúlt 10 évben közel 100 000 adag ételt főztek meg.

Valovics Lajos

A Sarepta Budai Evangélikus Szeretetotthon lakója. Kerekesszékben él, értelmi fogyatékossággal. 48 éves. 29 éve él az intézményben. Az első szobatársa Antal István volt, aki teljes ellátásra szorult, és a beszéde is nehezen volt érthető. Lajos megtanulta megérteni őt, így segített a gondozói munkában. Istvánt haláláig kísérte. A következő szobatársa Endre volt, hasonló nehézségekkel. Amikor Endre súlyos beteg lett, Lajos éjszaka is virrasztott mellette, felépülésében jelentős szerepet játszott az ő gondoskodása. Édesanyjától látta a másokon való segítés példáját. Társai Lajos Apunak szólítják.

Tóth Sándor

Szombathelyi presbiter, a szombathelyi férfikör vezetője, aki rendszeresen szervezi és maga is végzi a diakóniai intézmény területén az önkéntes munkát: segélyszállítmányok ki-be és átrakodását, a kerti munkát, a felújítások koordinálását. Munkáját mindig a jó gazda lelkületével és nagy lelkesedéssel végzi.

 

Sztehlo Gábor szobrát is megkoszorúzták az egybegyűltek. Az ünnepi hangulathoz hozzájárult a lajoskomáromi evangélikus rézfúvószenekarDecmann Erzsébet vezényletével.

Az alkalom a Deák téri gyülekezet udvarán fogadással zárult.

2016-ban az ünnepi istentisztelet adományait az evangélikus egyház vasóti diakóniai munkájának beindítására gyűjtötték.Az új szolgálati lehetőségekről beszélgettünk Buda Annamáriával az Evangélikus Diakónia Magyarország vezetőjével.