Prőhle Gergely húsvéti üzenete

2020.04.11 20:54
Prőhle Gergely, a Magyarországi Evangélikus Egyház országos felügyelőjének levelét, melyben húsvét ünepén köszönti az egyház népét az alábbiakban változtatás nélkül közöljük.
 
Kedves Testvérek!
Furcsa, félelemmel teli várakozás előzi meg az idei év Húsvétját. Nap mint nap újabb és újabb magyarázatokat olvashatunk a járvány kitörésének okairól, és egyre gyarapodnak a minket körülvevő világ remélt, vagy rettegett megváltozásával kapcsolatos bölcsességek is.
Egy biztos: nagy a tanácstalanság.
Az aggodalom, a betegségtől, haláltól való félelem egészen közelről érint engem is, de mindnyájunkhoz közelebb került az erőtlenség érzése, mint más Húsvétok alkalmával.
Istentiszteleti közösségeink megszokott bizakodó és bíztató erejét is - ha egyáltalán - akkor csak a távolból tapasztalhatjuk meg. Azért, hogy ez lehetséges, köszönet illeti lelkészeinket és mindazokat, akik a megfelelő technikai eszközök alkalmazásával ebben a segítségünkre vannak. Mint ahogy köszönet illeti e különös ünnepen evangélikus oktatási intézményeink pedagógusait is, akik imponáló találékonysággal foglalkoznak a távolból a gyerekekkel, gyakran a nagyheti készülődés lelki élményébe is bevonva őket.
De - ha lehet ezt fokozni - még nagyobb köszönet illeti diakóniai intézményeink munkatársait, akik a "kezek teológiájának" jegyében a legerőtlenebbek fizikai közelségében igyekeznek szeretetet, nyugalmat sugározni, fenntartani a mindennapi működést, miközben a saját szívükben nyilván szintén sok az aggodalom.
Kedves Testvérek!
A már-már kísértetiesen lecsendesedett világban a betegségről, halálról szóló hírek, a történtek okairól és következményeiről szóló bölcsességek és bolondságok hallatán még erősebben és határozottabban szólnak Pál apostol szavai:
 
18Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje. 19Mert meg van írva: „Véget vetek a bölcsek bölcsességének, és az értelmesek értelmét semmivé teszem.” 20Hol a bölcs? Hol az írástudó? Hol e világ vitázója? Nem tette-e bolondsággá Isten a világ bölcsességét? 21Mivel tehát a világ a saját bölcsessége útján nem ismerte meg Istent a maga bölcsességében, tetszett Istennek, hogy az igehirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket. 22És miközben a zsidók jelt kívánnak, a görögök pedig bölcsességet keresnek, 23mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak ugyan megütközés, a pogányoknak pedig bolondság, 24de maguknak az elhívottaknak, zsidóknak és görögöknek egyaránt az Isten ereje és az Isten bölcsessége. 25Mert az Isten „bolondsága” bölcsebb az emberek bölcsességénél, és az Isten „erőtlensége” erősebb az emberek erejénél. (1 Kor 1, 18-25)
 
A korinthusi gyülekezettel együtt nekünk is ez adjon bíztatást, bizonyosságot és biztonságot a Feltámadás ünnepén.
Áldott Húsvétot kívánok!
Prőhle Gergely