Projekt, amely már az első napon túlteljesített - nyitókonferencia Szarvason

2018.03.26 14:13

Az Ótemplomi Evangélikus Egyházközség Gyülekezeti terme adott otthont Szarvason az Ótemplomi Evangélikus Egyházközség, az Evangélikus Diakónia és a Cigány Értelmiség Érdekvédelmi Egyesülete konzorciumában megvalósuló pályázat projektnyitó és információs napjának 2018. március 23-án, pénteken.

Az EFOP 1.3.7.-17-00013 számú „Megelőzést, hátránykompenzációt és együttélést támogató helyi közösségfejlesztés egyházi diakóniai és civil együttműködésben Szarvason” elnevezésű projekt hároméves programjának kezdete láthatóan nemcsak a résztvevő, hanem a Szarvas fejlődéséért felelősséget érző és vállaló más szervezetek érdeklődését is felkeltette, aktivizálta.

A nap háziasszonya, Tusják Lászlóné bevezetőjét követően Lázár Zsolt esperes, igazgató lelkész üdvözölte az egybegyűlteket. Köszöntőjét bibliai idézettel kezdte: „Az Úr parancsolata világos, ragyogóvá teszik a szemet” kiemelve, hogy a projekt megvalósulása mellett fontos cél, hogy mindenki ragyogó szemmel térjen majd haza. Lázár Zsolt megemlítette, hogy 2005-től z már sorban a negyedik nagyszabású pályázata az egyházközségnek rámutatva arra, hogy egy nagy szervezet – jelen esetben az Európai Unió – céljai sokszor megegyeznek az egyházéval. A mostani pályázat pedig egyértelműen az egyház, a gyülekezet eredeti céljához igazítható, erősíti céljainak elérését: a szarvasi hátrányos helyzetűek segítését.

Hodálik Pál Szarvas alpolgármestere is az Európai Uniós pályázatok áldásos hatását emelte ki, hiszen sok milliárd forint értékű támogatás érkezett a városba. Köszöntőjében rámutatott arra, hogy a városban lévő szervezetek nem egymással szemben, hanem egymás mellett, koordináltan dolgoznak. Ez a pályázatokra is igaz, hiszen ezekben nyertes programokat valósíthatott meg a könyvtár, a cigány önkormányzat és a családsegítő is többek között. Kiemelte, minden ilyen programnak örül a város. Az esélyegyenlőségről szólva emlékeztetett arra, hogy a városnak mindig is fontos volt, magát az Esélyegyenlőségi Tervet is elsőként készítette el Szarvas. Míg a szociális finanszírozás rendszere átalakult Magyarországon, Szarvason nem változott és saját költségvetésben is igyekszik ehhez forrást rendelni.

A köszöntők után Jancsó Tamás, a Közszolgálati Egyetem elemzőjeTovábbtanulás és Esélyegyenlőség Békés megyében” címmel tartott ritkán látott statisztikai eredményeket feldolgozó, érdekes előadást. „Nagy potenciál van a térségben, ezért érdemes dolgozni” zárta előadását Jancsó Tamás, elemző.

A folytatásban nemcsak a projektben résztvevő partnerek, hanem több szarvasi szervezet és intézmény is bemutatkozott: a konzorciumipartnerek közül Jónás Jánosné a Cigány Értelmiség Érdekvédelmi Egyesülete elnöke ismertette a szervezet történetét és tapasztalatait "A roma nők esélyegyenlőségéért - az Anyaklubban folyó munka eredményeinek bemutatása' címet viselő előadásában. Az Evangélikus Diakónia küldetését Hajdú Tibor foglalta össze. Emellett Závogyán Judit elnök a Szarvasért Alapítványt, Gombárné Bata Mária egyesületi elnök a Mozgáskorlátozottak Szarvasi Egyesületét, míg Himerné Duló Erika a Benka Gyula Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és óvoda tanítónője az intézményben folyó művészeti munkát mutatta be.

„Az előadások hosszán is látszik, mennyire szívügye a projekt az összes résztvevőnek” – búcsúzott tréfásan Lázár Zsolt a tartalmas program résztvevőitől.

A konferencia kísérőrendezvényeként kiállítások is helyet kaptak: helyi civil szervezetek - Mozgáskorlátozottak Szarvasi Egyesülete, Középhalmi Evangélikus Misszió Alapítvány, Szarvasért Alapítvány, Benka Gyula Ev. Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Isk. és Óvoda Színjátszó Köre – mellett az Evangélikus Diakónia „Köszönjük! 1957-2017” című kiállítását is megtekinthették a vendégek.

A programot benkás színjátszó gyermekek előadása színesítette és állófogadás zárta. Utóbbihoz az ínycsiklandó hidegtálakat az Ótemplomi Szeretetszolgálat főzőkonyhája készítette.