„Tudjuk, kik vagyunk. Tudjuk, hol vagyunk.“ - Nemzetközi diakóniai konferenciát tartottak református-evangélikus szervezésben

2017.10.13 17:06
„Idősödés és hosszútávú gondoskodás a demenciával élő idősekről“ címmel háromnapos konferenciát tartottak az Eurodiaconia Visegrádi Platform szervezeteinek képviselői. A mintegy harminc résztvevőnek szervezett találkozónak a mátraházai Református Üdülő és Konferenciaközpont adott helyet.

A Református Szeretetszolgálati Iroda szervezésében és a Magyarországi Evangélikus Egyház Diakóniai Osztályának közreműködésével megtartott konferencián előadások, csoportmunka és kötetlen beszélgetések során vitatták meg a lengyel, szlovák, cseh és magyar résztvevők az idősek gondozásának speciális kérdéseit, osztották meg egymással jógyakorlataikat.
A konferencia nyitó áhítatát Gacsályi Gábor, a Zsinati Diakóniai Bizottság elnöke tartotta.
Köszöntőt Beszterczey András, a Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Irodájának vezetője mondott, majd bemutatta a Református Szeretetszolgálat intézményrendszerét. Az irodavezető kitért az egyházi idősgondozás kihívásait, gyakorlatát érintő kérdésekre.
Az Evangélikus Diakónia munkáját, idősgondozásának alapelveit pedig a Magyarországi Evangélikus Egyház Diakóniai osztályának PR munkatársától, Hajdú Tibortól hallhatták a jelenlévők. 
A második nap áhítatát Haris Szilárd, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központjának munkatársa, diakóniai lelkésze tartotta.
Az Eurodiaconia nevében köszöntötte a résztvevőket Romana Belova az Eurodiaconia választmányának elnöke.
Az Eurodiaconia Iroda Brüsszelből érkező munkatársai Alexander Elu és Ann-Sophie Wislocki beszéltek az Eurodiaconia szervezetének felépítéséről és céljairól, a tagszervezetekkel való együttműködés eddigi eredményeiről és lehetőségeiről, valamint a közös szakmai stratégiáról.
A haldoklók kísérésének lelkigondozói megközelítéséről Dr. Szarka Miklós nyugdíjas református lelkész, pár-, családterapeuta, klinikai lelkigondozó tartott előadást, Csikó Katalin, a Kálvin János Református Idősek Otthonának vezetője az idősgondozás bentlakásos intézményi szakellátásban felmerülő aktuális kérdéseit foglalta össze.
Juhász Eszter, az Evangélikus Papnék Johannita Szeretotthon vezetője prezentációjában a demencia szociáletikai vonatkozásait elemezte.
A résztvevők meghallgathatták a Cseh Evangélikus Testvér Egyház Diakóniai Központjának képviseletében érkezők előadását és interaktív módszertani bemutatóját. Az idősgondozásban 6 évvel ezelőtt kezdték bevezetni és használni az Erwin Böhm professzor által kidolgozott pszichografikus gondozási modellt. Az idős demens emberek gondozásában eredményesen használt modell ismertetése és a tapasztalataik megosztása ösztönző hatással volt az érdeklődő szakemberekre.
Az utolsó napon került sor Buda Annamáriának a diakónia szolgálat és a Reformáció 500 éves jubileumának kapcsolódási pontjairól szóló előadására, a záró istentisztelet szolgálatát Buday Barnabás, a Borsod-Hevesi evangélikus egyházmegye esperese látta el.
A konferencia végén a résztvevők közösen megfogalmazták, mi a legfontosabb a szolgálatban: „Tudjuk, kik vagyunk. Tudjuk, hol vagyunk.Törekedve a párbeszédre éljük meg és mutassuk fel a keresztény értékeket, hiszen ez adja a diakónia identitását.“

 

Háttér:

Az Eurodiaconia Európa legnagyobb diakóniai ernyőszervezete. 2006. november 13-15. között a csehországi, Mikulovban rendezték meg az Eurodiaconia keretei közt működő Visegrád Platform III. Konferenciáját. A meghívott, mintegy harminc lengyel, cseh, szlovák, és magyar résztvevő saját országaik, egyházaik diakóniai testületeit, intézményeit képviselték az európai regionális konferencián, melynek fő témája: A szociális szolgálatok etikai megközelítése, az Eurodiaconia víziója, irányai a jövőben volt.

2010-ben a Református Szeretetszolgálati Iroda a Magyarországi Evangélikus Egyház Diakóniai Osztályával együttműködve Magyarországon, Révfülöpön szervezte meg a VI. Visegrád Platform Konferenciát.

A találkozók témáját a különböző ellátási területek szakmai kihívásai, a szociális szabályozás rendszerek eltérő működése és egymás munkájának megismerése szerint választották a résztvevő szervezetek képviselői.