Európai Uniós projektek

Sajtóközlemény

2021.05.31.

Evangélikus Diakónia

 

Megelőzést, hátránykompenzációt és együttélést támogató helyi közösségfejlesztés egyházi diakóniai és civil együttműködésben Szarvason    (EFOP-1.3.7-17-2017-00013)

 

 

Az Ótemplomi Evangélikus Egyházközség vezetésével, az Evangélikus Diakónia és a Cigány Értelmiség Érdekvédelmi Egyesülete partnerségében a konzorcium 50.000.000 Ft Európai Uniós támogatást nyert el az EFOP-1.3.7-17 „A társadalmi kohézió erősítése az egyházak és civil szervezetek közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével” program keretében.

Pályázati azonosító: EFOP-1.3.7-17-2017-00013.

A projekt célja az előítéletesség és a hátrányos megkülönböztetés elleni többszintű fellépés, ezzel párhuzamosan hátránykompenzáció megvalósítása, ezeken keresztül a társadalmi esélyteremtés és együttélés biztosítása volt.

A konzorciumi partnerek a megyeszékhely agglomerációjában közösségfejlesztési tevékenységet valósítottak meg.

 

A projekt 2018. 03. 01. – 2021. 05. 29.-ig tartott.

A projektbe hátrányos helyzetű célcsoportot vontunk be: 50 éven felüli életkorú személyek, megváltozott munkaképességűek, romák, fogyatékkal élők, szenvedélybetegek, idős személyek, bűnelkövetés, áldozattá válás szempontjából kiemelten veszélyeztetett gyermekek és fiatalok.

 

Megvalósított szakmai tevékenységek

  • Szemléletformálás, társadalmi érzékenyítés: Információs napok, Teljes élet napja – rendezvények szervezése, tréningek és érzékenyítő csoportfoglalkozások lebonyolítása
  • Társadalmi együttélés javítása: Közösségfejlesztés- (re)integráció; Közösségi tér kialakítása, működtetése; Közösségi rendezvények lebonyolítása; Közösségek formális szervezeti létrehozásának, illetve fejlesztésének elősegítése, koordinálása
  • Prevenció: Egyéni, csoportos ismeretterjesztő alkalmak; Önkéntesek tréningje; Kallódó fiatalok támogatása, segítése; Szabadidő hasznos eltöltésére vonatkozó alkalmak
  • Szervezetfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységek: Egyházak közösségi tevékenységének fejlesztése; Közösségi tevékenységek fejlesztése

 

További információ kérhető:

Monori Mónika, szakmai vezető (monori.monika@lutheran.hu)

 

Együtt az úton – a Magyarországi Evangélikus Egyház társadalmi szerepvállalás erősítése a XXI. században.

Támogatást igénylő: Élim Evangélikus Szeretetotthon

Konzorciumi partner: Evangélikus Diakónia, Emmaus Alapítvány

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: EFOP-1.3.7-17-2017-00008

A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 50 MILLIÓ FORINT

Egyházi és civil együttműködésben megvalósuló karitatív közösségfejlesztés a Fancsal-Hernádvécsei Evangélikus Egyházközségnél

Támogatást igénylő: Fancsal-Hernádvécsei Evangélikus Egyházközség

Konzorciumi partner: Evangélikus Diakónia, Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület

PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: EFOP-1.3.7-17-2017-00010

A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 50 MILLIÓ FORINT

Megelőzést, hátránykompenzációt és együttélést támogató helyi közösségfejlesztés egyházi diakóniai és civil együttműködésben Szarvason

Támogatást igénylő: Szarvasi Ótemplomi Evangélikus Egyházközség

Konzorciumi partner: Evangélikus Diakónia, Cigány Értelmiség Érdekvédelmi Egyesülete

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: EFOP-1.3.7-17-2017-00013

A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 50 MILLIÓ FORINT

Egyházi és civil együttműködésben megvalósuló karitatív közösségfejlesztés a Szombathelyi Evangélikus Diakóniai Központnál

Támogatást igénylő: Szombathelyi Evangélikus Diakóniai Központ

Konzorciumi partner: Evangélikus Diakónia

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: EFOP-1.3.7-17-2017-00006

A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 50 MILLIÓ FORINT