Szarvas

Ótemplomi Szeretetszolgálat                                                                      

5540 Szarvas, Vajda P. u. 7. Tel: 66/521-330, 66/521-331, Fax: 66/521-330, E-mail: szarvas.szeretetszolgalat@lutheran.hu, Honlap: www.osz.lutheran.hu/

 

 

Szolgáltatások:

szociális étkeztetés
házi segítségnyújtás
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
támogató szolgálat
szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás
utcai szociális munka
időskorúak nappali ellátása
demens személyek ellátása
fogyatékos személyek nappali ellátása
idősek otthona

Ágazati azonosító: S0014131

Ótemplomi Szeretetszolgálat Furugyi Idősek Klubja

5561 Békésszentandrás, III. ker.34. Tel.: 20-824-6643

Szociális étkeztetés

idősek nappali ellátása

Ágazati azonosító: S0014131S0007656

Ótemplomi Szeretetszolgálat Középhalmi Idősek Klubja

5540 Szarvas, Tanya V. külterület 28. Tel.: 66-400-102

idősek nappali ellátása

tanyagondnoki szolgálat

Ágazati azonosító: S001413S0204044

Ótemplomi Szeretetszolgálat

5540 Szarvas, Dózs Gy.u.56. Tel.: 66-521-330

idősek bentlakásos otthona

Ótemplomi Szeretetszolgálat

5556 Örménykút, Tessedik S. u. 28. Tel.: 66-400-223

demens nappali ellátás

fogyatékkal élők nappali ellátása

Ágazati azonosító: S0014131S0289938

Ótemplomi Szeretetszolgálat Második Esély Klub

5540 Szarvas, tessedik Sámuel utca 24. Tel.: 66-210-245

Ágazati azonosító: S001413S0264699

szenvedélybeteg nappali ellátás

Ótemplomi Szeretetszolgálat támogatott lakhatás szenvedélybetegek részére

5540 Szarvas, Szent László u. 25. 

támogatott lakhatás szenvedélybetegek részére

Ágazati azonosító: S0014131S0509675