Kedvezményezett neve: Magyarországi Evangélikus Egyház Projekt címe: Az evangélikus diakónia fejlesztése Támogatás összege: 391 957 266 Ft Támogatás mértéke: 100 % Tervezett befejezési dátuma: 2015. október 30. Projekt azonosító száma: TÁMOP-5.4.12-14/1-2015-0010
A projekt tartalmának bemutatása: Az egyházi fenntartásban lévő szociális intézmények alap- és szakellátási feladatainak fejlesztésére kiírt TÁMOP 5.4.12-14/1 pályázaton elnyert 391 957 266 Ft támogatásnak köszönhetően a Magyarországi Evangélikus Egyháznak lehetősége nyílik több nagy ívű, a kimagasló színvonalú szakmai munkát hosszú időre fejlődési pályára állító projektet megvalósítania az Evangélikus Diakónia intézményeiben. Munkánk alapját három átfogó cél képezi: a keresztyén életből fakadó hivatástudat, a professzionális munka és a felelős gazdálkodás. A tervezett programjaink között fontos szerepet betöltő intenzív, több részterületre kiterjedő szakmai továbbképzés-sorozat, személyre szabott oktatások és szupervízió hivatott a szolgálatban dolgozók munkájának minőségét magasabb szintre emelni annak érdekében, hogy - a nyugat-európai partnerszervezetek jó-gyakorlatait is implementálva - a hazai szociális szférában szinte egyedülálló szolgáltatást nyújtson mind az ellátottaknak, mind hozzátartozóiknak. Tervünk a teljes intézményhálózat korszerű, minden szakmai, ellenőrzési és biztonsági szempontot figyelembe vevő, a jogszabályi környezetnek teljes mértékben megfelelő igazgatási rendszerének fejlesztése és megvalósítása. Mindemellett az előkészítés alatt álló konferenciák, kiadványok célja (elvárt eredménye) az ellátásban részt vevők - az adott célcsoport tagjai, valamint a környezetükben élők - számára információ biztosítása, egyben a teljes társadalom érzékenyítése a rászorulók problémáival kapcsolatban. A pályázat során megvalósítandó programok az idősgondozás, a fogyatékkal élők ellátása területén, valamint a családon belüli erőszak áldozatait, a szociálisan rászorulókat, valamint a lakhatási krízisbe került és migrációra kényszerült embertársainkat támogató szolgálatok esetében is mérhető, példaértékű eredményeket hoznak. A szolgálat több pontján már működő minőségbiztosítási rendszer mutatja az Evangélikus Diakónia alapvető törekvését az európai szintű szervezetirányítás és szolgáltatás biztosítására, melyet - a tervezett fejlesztéseknek köszönhetően - a teljes intézményrendszerre kiterjesztve célul tűz ki a gondozottak még magasabb minőségű, ellátásának és a munkatársak jobb munkakörülményeinek és hatékonyabb munkavégzésének érdekében. Büszkék vagyunk arra a lelkiismeretes munkára, amelyet munkatársaink végeztek eddig is az Evangélikus Diakónia, azaz a szeretetszolgálat területén. Hisszük, hogy a most elkezdett fejlesztési programnak köszönhetően még színvonalasabban gondoskodhatunk azon embertársainkról, akik intézményeinkben keresik életük terét, biztonságát, nyugvópontját. A magyar szociálpolitika részeként, mint a sokszínű ellátórendszer fontos szereplője a fejlesztés során elért eredményeink, értékeink és tapasztalataink nyilvános felvállalásával kívánjuk azt aktívan, pozitív módon alakítani.