Az evangélikus szeretetszolgálat ünnepe

2022.09.30 18:21

Forrás: evangelikus.hu, Szerző: Kinyik Anita, fotó: Pete Dóra

Az orosz–ukrán háború évében, hagyományosan Sztehlo Gábor születésnapján (idén pár nappal később), szeptember 29-én tartották a diakónia napját a Deák téri evangélikus templomban. A Magyarországi Evangélikus Egyház (MEE) diakóniai szolgálatának ünnepén úrvacsorás istentiszteleten és díjátadón is részt vehettek a szeretetszolgálat munkatársai.

20220929 Deak ter diakonia napja foto Pete Dora 1

A Fébé Evangélikus Diakóniai Egyesület meghirdette a Túrmezei-évet februárban, amely november 20-áig tart, és fontos állomása a mai nap, amikor a bizonyságtevő diakonissza költőnőért is hálát adunk – mondta el köszöntőjében Gregersen-Labossa György lelkész, az MEE Diakóniai Bizottságának elnöke. Elsőként Heidi Steinmetzet, a frankfurti diakonissza-anyaház vezetőjét hívta a mikrofonhoz, akinek szavait Görög Zoltánné Fébé-elnökségi tag tolmácsolta. Az 1983 óta diakonisszaként szolgáló vezetőnő örömét fejezte ki, hogy majdnem negyven év után Magyarországra látogathat, és szeretettel emlékezett meg a sokszor náluk vendégeskedő magyar diakonissza testvérekről. A németországi diakonissza-létforma is hasonló utakat jár be, mint a magyar – mondta –, fogynak az idős testvérek, és sajnos nincs utánpótlás, a Fébé alapító okiratának módosítása mintájára ők is keresik az új szervezeti keretet. Azt szeretnék – foglalta össze –, ha minél több civil munkatárssal folytathatnák a munkát és azt az utat, amelyet elkezdtek az áldott emlékezetű diakonisszák.

20220929 Deak ter diakonia napja foto Pete Dora 13

Az evangélikus liturgia nem egyszerűen csak szent cselekmény, hanem a mi egész életünknek a drámája és öröme összesűrítve – hangsúlyozta Laborczi Géza, a nyíregyházi Oltalom Szeretetszolgálat vezetője. Isten egyedül az embert szólítja meg, erre az ember válaszolhat süketséggel, elutasítással és bűnbánattal is. A bűnvalló imádság előtt biztatta a jelenlevőket: a mai alkalom lehetőség, hogy fölmérjük az utat, amelyet eddig megtettünk, és kérhessük közösen a minden bűnt elsöprő szeretet Istenét, hogy segítsen bennünket tovább e közös szolgálatban.

 

Két, a diakóniai szolgálathoz kapcsolódó igeolvasás hangzott el, az ószövetségi igét (5Móz 24,17–22) Gazsóné Verasztó Teodóra, a Sztehlo Gábor Evangélikus Szeretetszolgálat intézményi lelkésze, az újszövetségit (Mt 6, 25–34) Szilák-Túri Krisztina, a Fébé intézményi lelkésze olvasta fel.

20220929 Deak ter diakonia napja foto Pete Dora 23

Az ünnepi úrvacsorás istentiszteleten Kondor Péter, a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke, az MEE diakóniáért felelős püspöke prédikált 1Kor 13,13 alapján. A szeretetszolgálat napján az alapigének csak az utolsó szavairól beszélt a püspök: „…a legnagyobb: a szeretet.” A szeretetet első számú vitaminnak nevezte, amelynek jelenléte egyes nézetek szerint egyharmadára csökkentené a börtönbírák feladatát. Igehirdetésében felhívta rá a figyelmet, hogy léteznek az embertelenségnek illedelmes formái is, így járt el a pap és a lévita is, amikor nem segítettek bajba jutott testvérükön. A legnagyobb bűn, ha elmulasztjuk egymás szeretetét, hangsúlyozta. A pokol a szeretet nélküli, Isten nélküli létforma, szögezte le. A valódi szeretet pedig nem az, amire általában mi használjuk, Isten szeretete nem földi produktum, hanem importcikk itt a földön. Ez a földivel ellentétben drága, szolgálatra és áldozatra kész szeretet, amelyet Jézus testesített meg.

 

Az ünnepi alkalmon az egyházvezetés nevében Mészáros Tamás nyugati (dunántúli) egyházkerületi felügyelő köszöntötte a jelenlevőket, a további felszólalók mellett a társegyházak képviselőit és a házigazda Deák téri gyülekezet elnökségét. Beszédében a diakóniában dolgozók áldozatos munkájáért való hálaadás fontosságára hívta fel a figyelmet. A Deák téri gyülekezet képviselpi ezen az alkalmon adták át azt a kétmillió forintnyi offertóriumot, amelyet az elmúlt hónapokban a menekültek megsegítésére gyűjtöttek. Az adományt az MEE menekültügyi referense, Mészáros Attila köszönte meg.

20220929 Deak ter diakonia napja foto Pete Dora 46

Dr. Fürjes Zoltán egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár az evangélikus köszöntés, az erős vár diakóniai áthallású ’oltalom’ jelentését emelte ki, és megköszönte a diakóniai munkatársaknak a különösen az utóbbi két évben tanúsított elhivatottságát, rugalmasságát és szakmai felkészültségét. Hangsúlyozta, hogy hazánkban kiemelkedő az egyházak szociális gondozásban betöltött szerepe, és ennek megbecsülése is kiemelkedően fontos lenne.

 

A Bajorországi Evangélikus Egyház (ELKB) képviseletében Raphael Quandt ökumenéért és a kelet-közép-európai kapcsolatokért felelős egyháztanácsos beszélt arról, hogy az MEE-vel való harmincéves együttműködésnek látható eredményei vannak. Külön kiemelte a kibővült Sarepta Budai Evangélikus Szeretetotthont. Jelen volt még Fenia Rüders is a bajor evangélikus diakóniától.

 

Az alkalmon átadták az Év Diakóniai Munkatársa, az Év Szponzora és az Év Önkéntese díjakat. Hajdú Tibor, a Déli Evangélikus Egyházkerület kommunikációs referense moderálásával először egy oklevelet adtak át elkötelezett, magas szakmai színvonalon végzett tevékenységéért és lelkiismeretes munkájáért dr. Szilvásyné Peregi Eszternek, aki a győri Evangélikus Szeretetház intézményvezetője, és 2009-től az MEE Szociális Módszertani Intézményt is irányítja. Az Év Diakóniai Munkatársa díjat elsőként Csibi Tiborné kapta, aki tizenhárom éve a Baldauf Gusztáv Evangélikus Szeretetotthon ápolója. Az Év Diakóniai Munkatársa lett Kolarich Mónika, a Kőszegi Evangélikus Szeretetotthon gondozója is, továbbá Molnár István János, az MEE Országos Irodája Diakónia Osztályának idős- és fogyatékosügyi szakértője. Végül az Oltalom Szeretetszolgálat intézményvezető-helyettese, Nagy Judit vehette át az Év Diakóniai Munkatársa díjat, aki Oroszország Ukrajna elleni inváziója kezdete óta kiemelkedő szolgálatot végez a Magyarországra érkező menekült családok és személyek megsegítésében.

 

Az Ukrajnából menekült gyerekeket oktató vecsési Sátor Suli hajtómotorja, Bartha Viktória diakóniai önkéntes is díjat vehetett át, ahogy Gál Erika is, aki a Barabás településen lévő (kárpátaljai) határátkelőhelyen teljesített önkéntes menekültsegítő szolgálatot.

 

Az Év Szponzora díjak egyikét Szabolcs Károly kapta, aki közel huszonöt éve műszaki cégének anyagi és technikai igénybevételével támogatja a Szombathelyi Evangélikus Egyházközség diakóniai munkáját, és Oláh Edina, a güttingeni evangélikus gyülekezet lelkésze az Oltalom Szeretetszolgálat és a nyíregyházi evangélikus gyülekezet menekültsegítő tevékenységének többszöri anyagi támogatásáért. Továbbá Réti László, a Magyarországi Rotary Clubok Szövetségének vezető tagja, aki az evangélikus egyházzal együttműködve professzionálisan segíti az Ukrajnából érkező menekültek ellátását.

20220929 Deak ter diakonia napja foto Pete Dora 55

Finta Gergely orgonaművész zenei szolgálata mellett Lakatos István is muzsikával gazdagított az alkalmat. A kelet-magyarországi régióból hozott egy gitáros hálaadó éneket, amelynek dallama Sztehlo Gábor szobráig kísérte az ünnepséget hagyományos koszorúzással záró jelenlevőket.

A diakónia napján összegyűlt offertóriumot – ahogy az evangélikus presbiterek országos találkozóján is, amelyen 2,3 millió forint gyűlt össze – az MEE nevelőszülői hálózatának ajánlották fel. A három saját alapítású evangélikus – a nyugat-magyarországi (szombathelyi központtal), a közép-magyarországi (gödöllői központtal) és a kelet-magyarországi (nyíregyházi központtal) – nevelőszülői hálózat vezetői bíznak benne, hogy a rendszer előbb-utóbb önfenntartó lehet, és ez a felajánlás óriási segítség ehhez.