Evangélikus országépítőket tüntettek ki - állami elismerések egyházunk tagjainak

2021.08.24 11:28

Forrás: evangelikus.hu * Fotó: MTI/Bruzák Noémi, Prőhle Gergely archívuma

A keresztyén felekezetek közötti párbeszéd elősegítése, diplomáciai és közéleti tevékenység, példaértékű lelkipásztori szolgálat, a rászorulók szolgálatában végzett kiemelkedő tevékenység, magas színvonalon végzett oktatói-nevelői munka, műemlékek felújítása érdekében végzett munka, a keresztény hit védelme terén kifejtett tevékenység – ilyen érdemekért kaptak kitüntetést az evangélikus egyház tagjai az államalapítás ünnepéhez kapcsolódóan.

evangelikus kituntetettek es kiseroik

Szent István öröksége kettős küldetés: mindenkinek a saját „őrhelyén” kell nagyszerűt alkotnia, és ezt magyarként, a magyar nemzethez való hűség jegyében kell megtennie – jelentette ki Semjén Zsolt augusztus 19-én, a Karmelita kolostorban, amikor átadta az Áder János köztársasági elnök által adományozott állami kitüntetéseket. A nemzetpolitikáért, egyházügyekért és nemzetiségekért felelős miniszterelnök-helyettes beszédében úgy fogalmazott, „a kitüntetettek pontosan így cselekedtek”, majd hozzátette: az ország építésében ma is mindenkinek van feladata.

A Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozata kitüntetést a Magyarországi Evangélikus Egyház (MEE) prominensei közül Kondor Péter és Prőhle Gergely vehette át.

A méltatás szerint Kondor Péter, a Déli Egyházkerület vezetője (diakóniai munkáért is felelős püspök) a magyar állam és az evangélikus egyház, illetve a magyarországi keresztyén felekezetek közötti párbeszéd elmélyítésében vállalt szerepe, valamint a hátrányos helyzetben élők felkarolását szolgáló egyházvezetői tevékenysége elismeréseként kapta az elismerést.

Semjen Zsolt es Kondor Peter foto Brozik Noemi MTI

Prőhle Gergely országos felügyelő pedig – úgy is, mint a Habsburg Ottó Alapítvány igazgatója, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Tanulmányok Intézetének igazgatója, rendkívüli és meghatalmazott nagykövet – Magyarország képviselete iránt elkötelezett, kiemelkedő színvonalú diplomáciai és közéleti tevékenysége, valamint Habsburg Ottó szellemi örökségének és tárgyi hagyatékának megőrzése érdekében végzett munkája okán részesült a kitüntetésben.

Semjen Zsolt es Prohle Gergely foto Brozik Noemi MTI

A Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetést

  • több mint négy évtizedes, példaértékű lelkipásztori szolgálata elismeréseként Aradi András Péter, a Békéscsabai Evangélikus Egyházközség nyugalmazott lelkésze,
  • az állami szociális intézmények egyházi átvételének folyamatában vállalt jelentős szerepe, valamint a rászorulók szolgálatában végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként Gregersen-Labossa György evangélikus lelkész (a diakóniai bizottság elnöke), a Johannita Lovagrend Magyar Tagozatának káplánja, a Keresztyén Ifjúsági Egyesület és a Fébé Evangélikus Diakonissza Egyesület elnöke,
  • több évtizeden át magas színvonalon végzett oktatói-nevelői munkája, valamint intézményalapítói tevékenysége elismeréseként Kőszeghy Tamásné nyugalmazott tanár, evangélikus teológus, a Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola alapítója és volt igazgatója,
  • Budapest főváros jelentős műemlékeinek felújítása érdekében végzett magas színvonalú munkája, valamint az evangélikus egyház szolgálatát önzetlenül segítő tevékenysége elismeréseként Szepesfalvy Ákos építőmérnök, a HaNSa Építőipari Fővállalkozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. projektmenedzsere vehette át.

A Magyar Érdemrend tisztikeresztje polgári tagozatával – a betegek, elesettek, rászorulók és a diakónia támogatásában vállalt szerepe, valamint a keresztény hit védelmét szolgáló kimagasló munkája elismeréseként – Tomcsányi Istvánt, a Johannita Rend magyar tagozatának vezérlő kommendátorát tüntették ki.

 

A nyitó képen az evangélikus kitüntetettek és kísérőik láthatók.

További fotók:  MTI/Bruzák Noémi