Így kell emlékezni Sztehlóra? Egy ünnepségsorozat margójára

2021.09.29 10:25

Szerző: Hajdú Tibor Fotó: Buda Annamária, Bárdkai Ákos, Hajdú Tibor, Mészáros Attila

Fenn­ál­lá­sá­nak 70. év­for­du­ló­ját ün­nep­li idén a Sa­rep­ta Budai Evan­gé­li­kus Sze­re­tet­ott­hon. Ez al­ka­lom­ból több­na­pos ün­nep­ség­so­ro­za­tot szer­ve­zett a Szteh­lo Gábor Evan­gé­li­kus Sze­re­tet­szol­gá­lat. A prog­ra­mok­ról kü­lön­le­ges hang­vé­te­lű, sze­mé­lyes írás­ban szá­mo­lunk be.
Sarepta 70 istentisztelet 7

A teljes cikk az evangelikus.hu-n olvasható.