Öt év múlva ötévesen élményekkel gazdagon újra ünneplünk

2021.06.15 12:46

További telephellyel bővült a Hegyhát Evangélikus Szeretetszolgálat. Leendő klubtagok és a környező települések vezetői jelenlétében Varsádon adták át az új Idősek  klubját 2021. június 11-én, pénteken.

A csodálatos időben megtartott örömteli eseményt Bíró Kornélia köszöntője nyitotta. A szeretetszolgálat intézményvezetője elmondta, hogy fontos szerepet fog a klub betölteni a település életében. Az intézmény a saját otthonukban élő idősek részére nyújtott szolgáltatások mellett – többek között a nappali tartózkodás, közös programok, szociális étkeztetés – lehetőséget nyújt a társas kapcsolatok ápolására, a szabadidő hasznos eltöltésére. Az intézményvezető rámutatott, hogy az elmúlt pandémiás időszak rámutatott, hogy – főként az idősek számára – nem jó otthon egyedül lenni. A kortársak közössége segíti majd az időseket abban is, hogy szellemi frissességüket minél tovább megtartsák.

A fenntartó Magyarországi Evangélikus Egyház képviseletében Kelemen Anna Gyöngy diakóniai osztályvezető ünnepi köszöntőjében személyes élményét osztotta meg: néhány nappal a mostani alkalom előtt egy hasonló szarvasi intézmény működésének 10 éves évfordulójának ünneplésén vett részt. Fényképek és beszámolók mutatták be, ahogy azt a tíz esztendőt rengeteg program, jókedv és lelkiség töltötte meg. Az osztályvezető megfogalmazta azt a kívánságát, hogy az új varsádi Idősek klubja is tíz, de akár már öt év múlva egy hasonló ünnepségen idézze fel a sok programot, örömöt és közösen megélt élményt ebben a körben. Kelemen Anna Gyöngy megköszönte a település polgármesterének is az együttműködést kiemelve, hogy egy ilyen típusú szolgáltatás csak akkor működhet eredményesen, ha van egy olyan jól működő helyi közösség, mint Varsádon.

Andrási Zoltánné, a település polgármestere zárta a köszöntések a sorát, aki elmondta, hogy a nappali klub elkészülte egy álom megvalósulása. A tervek már régen, 1994-ben a Német Nemzetiségi Önkormányzat megalakulásakor megfogalmazódtak. A történelem – a németek kitelepítése – Varsádot sem kímélte, ezért a nemzetiségi önkormányzat minden erejével azon volt, hogy a hagyományokat őrizze, melyhez egy megfelelő közösségi tér is szükséges, ahol az idősek rendszeresen találkozhatnak, beszélgethetnek. Ez a több mint negyedszázados álom vált most valóra az Idősek klubjának megnyitásával.

Az új intézményt Dr. Lackner Pál nyugalmazott tábori püspök, a Hegyhát Evangélikus Szeretetszolgálat igazgatótanácsának elnöke áldotta meg. „Az Úr a mi bíránk, az Úr a mi törvényadónk, az Úr a mi királyunk, Ő megsegít minket.” – idézte Ézsaiást. Rámutatott, hogy a Teremtő segítsége nélkül lehetnek ötleteink, álmaink, de nem biztos, hogy lesznek eredményeink. Isten népe az elmúlt bő két évezred alatt megtapasztalhatta, hogy Isten segítsége nélkül nem sokra jut. Az Ő bátorítása nélkül az intézmény ezen új telephelye sem került volna megalapításra. Hozzátette, hogy minden intézmény estében adódhatnak problémák, konfliktusok, amiben viszont ezekben a helyzetekben is reménykedni lehet, az Isten segítsége, így ajánlotta az Ő kezébe és kegyelmébe az új Idősek klubját.  

Az ünnepség utolsó felszólalójaként Kondor Péter a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke, diakóniai munkáért felelős püspök köszöntőjében elmondta, hogy milyen nagy öröm – szarvasi születésűként – rácsodálkozni a gyönyörű dimbes-dombos tájra, diakóniai munkáért felelős püspökként pedig az itt folyó hatalmas szakmai munkára. Hozzátette, hogy – bár a történelem viharai nyomot hagytak az itt élők lelkében, a települések szerkezetében -, de akik kitt vannak most egy olyan közösséget alkotnak, amelynek ma is ereje van. A püspök kiemelte, hogy az Úr mindig embereken keresztül munkálkodik, rajtuk keresztül szólít meg, vezeti a közösségeket, településeket és intézményeket. Ilyen emberek az itt dolgozók és az intézmény vezetője is, aki – szolgálata elismeréseképp - az egyházkerület Tessedik-díját kapja. A kimagasló szakmai munkáért adható elismerést az „Év diakónusának” ugyanis az egyházmegyei elnökségek jelölése alapján a Déli Egyházkerület elnöksége 2020-ban Bíró Kornélia intézményvezetőnek ítélte.

Az oklevél és a bronz-plakett ünnepélyes átadása után az intézmény dolgozói a jól ismert „Jerusalema”-koreográfiára mutatták be „örömtáncukat”, majd szeretetvendégséggel zárult a jó hangulatú alkalom.