“Úgy akarjuk a magunk biztonságát, hogy abba nem vagyunk hajlandóak másokat beengedni” – Interjú Fabiny Tamás püspökkel

2016.08.08 12:24
Forrás: evangelikus.hu, 24.hu, szöveg: Kövesdi Miklós Gábor
Dr. Fabiny Tamás evangélikus lelkész, teológus, 2006 óta az Északi evangélikus egyházkerület püspöke. Mindkettőnk számára szokatlan helyszínen, Mátrafüred–Sástón adott interjút, a Szélrózsa Evangélikus Ifjúsági találkozón. Épp egy olyan előadás után tudott rám időt szánni, ahol kedvenc zenéit ismertette meg az érdeklődőkkel. Sose hittem volna, hogy egyszer egy püspökkel közösen fogok Kexet, Cseh Tamást vagy Simon and Garfunkelt hallgatni. De ez is csak azt mutatja, hogy az egyházakkal és egyházi személyekkel kapcsolatban milyen sok előítélet van bennünk – még bennem is, aki pedig hívő evangélikus vagyok, tehát „insider”.

Kicsit messziről indítanék. Az emberek sokszor összemossák a történelmi keresztény egyházakat. Amikor például egy katolikus hittankönyvben megjelent, hogy a homoszexualitás halálos bűn, én is kaptam szemrehányásokat bőven, evangélikusként. Tudom, hogy nehéz, de be tudnád mutatni pár mondatban, hogy milyen a Magyarországi Evangélikus Egyház? Miben különül el a katolikus, vagy a református egyháztól?

Nem is a magyarországival, hanem a világegyházzal érdemes talán kezdeni. Az úgynevezett reformáció egyházai közül az evangélikus a legrégebbi. A 16. század első harmadához, Luther működéséhez kötődik, amikor a 95 tételét kiszögezte a wittenbergi vártemplom kapujára. Ezt úgy szokták nevezni, hogy a hitújításnak a korszaka. Számomra Luther nagyon fontos tájékozódási pont. Hiszen ő volt az, aki először vívta meg sikeresen ezt a harcot az egyház megújításáért. Voltak korábban is próbálkozók, Husz János, akit megégettek, vagy Vald Péter és mások, akik nem tudták véghezvinni ezt a hitújítást. Luthernek sikerült először. Ebből jött létre az evangélikus egyház. Hangsúlyozom, hogy nem önszántából alapított Luther egyházat. Mivel a katolikus egyház volt szíves őt exkommunikálni, így kénytelen volt új egyházi szervezetet létrehozni. Kezdetben még elég sokszínű irányzatként működött, ami aztán később tovább osztódott. Egy második „osztódás” lett ebből a református egyház, a svájci ága a reformációnak, amely Kálvin nevéhez fűződik. Az anabaptistákból a baptisták jöttek lére. Aztán még később jöttek létre a kisebb, úgynevezett neoprotestáns egyházak. Magyarországra a 16. században hozták haza ezt a megreformált egyházi tanítást. Nálunk egészen a 17. századig nem vált külön az evangélikus és a református ágazat. Ma Magyarországon az evangélikus a harmadik legnagyobb egyház a katolikus és a református után. De azért azt fontosnak tartom elmondani, hogy világszinten több mint 70 milliós evangélikus közösségről beszélhetünk. Ezeket fogja össze az Evangélikus vagy Lutheránus Világszövetség.

Napjainkban három olyan témát látok, amely leginkább meghatározza az egyház megítélését a külvilág számára, és ami az egyházon belül is okoz törésvonalakat. Az első az a vélt vagy valós szexizmus, a nők helyzete. Ennek van egy szomorú aktualitása is: a nyár elején olvashattuk, hogy a lett evangélikus egyház törvénybe iktatta, miszerint többé nem avatnak lelkésznőket.

– Különböző felfogások vannak, azonban az elmúlt durván ötven évben az evangélikus egyházaknak a mainstream meggyőződése az, hogy a férfiak és nők a szolgálatban is egyenlőek. Nyilvánvaló, hogy ez az ortodox egyházban egyelőre elképzelhetetlen, mint ahogy ilyen szinten a katolikus egyházban sincs meg. De a protestáns egyházakban ez ma már gyakorlat. Magyarországon először a hetvenes években szenteltek nőt lelkésszé. Ugyanakkor őszintén el kell mondani azt is, hogy Magyarországon és külföldön is a lelkészhiány vitte rá az egyházakat a nők lelkésszé szentelésére.

Akkoriban nem is folytatták le erről a teológiai vitákat, hanem csak később, fáziskéséssel.A konzervatív egyházak, amelyek Amerikában is nagy számban jelen vannak, például az úgynevezett Missouri Synod vagy a Wisconsin Synod ilyen nagyon konzervatív, lutheránus egyházak, amelyek minden társadalmi kérdésben, akár a homoszexualitás, akár a nők lelkészi szolgálata tekintetében nagyon szigorú álláspontot képviselnek. Ezek az amerikai egyházak Európában is hatást gyakorolnak a kisebb, törékenyebb egyházközösségekre. Lettországban is ez a helyzet most. A Lutheránus Világszövetségben, ahol alelnök vagyok, nagyon határozottan azt mondtuk, hogy ez egy nemkívánatos irányváltás, ami nem tükrözi a világ evangélikusságának az álláspontját. Mi azt mondjuk – gyakorlati és teológiai megfontolások alapján is –, hogy a férfiak és a nők egyformán végezhetnek szolgálatot, akár lelkészi szolgálatot is az egyházban.

A kevésbé tájékozott olvasók számára ez talán furcsa lehet. Ezek szerint az Evangélikus Egyházban nincs világi szinten olyan, mint a katolikusoknak a Vatikán, ahol megmondják, mit hogy kell csinálni, és ahhoz kell igazodni?

– Nincs, minden egyház a maga belátása szerint cselekszik. Vannak bizonyos bevett normák, de nincs jogunk felülírni az ő döntésüket. Alapvetően az a protestáns egyházak – szerintem amúgy nagyon pozitív – gyakorlata, hogy alulról épülnek föl. Az egyes egyházak maguk döntik el, milyen törvényeket hoznak, és alulról, demokratikus módon építkezve jön létre egy közösség. Következésképp a választások is demokratikusan történnek, legyen szó lelkész-, püspök-, vagy akár érsekválasztásról, szemben a katolikus gyakorlattal, ahol a Vatikán jelöli ki őket.

– Akik kritizálják a nők lelkésszé szentelését, azok legtöbben Pál apostol szavaira szoktak hivatkozni, aki különböző helyeken a Szentírásban olyanokat mondott, hogy „az asszony feje a férfi”, „az asszonyok hallgassanak az összejöveteleken” illetve „az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek”. Hogy lehet teológiailag feloldani ezt a látszólagos ellentmondást?

Mindig fontos, hogy pontosan idézzük azt a szöveget, a textust és a kontextust összefüggésben lássuk, illetve, hogy adott esetben a korhoz kötöttséget is figyelembe vegyük. Mi a Szentírást nem valamiféle „papíros pápának” tekintjük. A Szentírás – bár isteni kinyilatkoztatásnak tekintjük – bizonyos értelemben emberi mű is. Lehet példának mondani a teremtést is. Le van írva, hogy Isten hét nap alatt teremtette a világot.

Ez egy mitologikus keret, amit a Szentírás ad, nem természettudományos értelemben gondoljuk, hogy egy nap huszonnégy órának tekintendő. Vagy vannak a Szentírásban olyan emberi tévedések is, mint például, hogy a nyulat kérődző állatnak tekinti. Vannak olyan korhoz kötött ismeretek, amelyek nyilván a maguk természettudományos szintjén mozgó szerzők vélekedését tükrözik. De fontos az is, hogy jól fordítsuk a szöveget. Amit példaként mondtál, hogy a nő hallgasson a gyülekezetben, az nyilván egy korhoz kötött értelmezés. Vagy az, hogy a férfiak engedelmeskedjenek a férjüknek, ezt véletlenül fejből is tudom, hogy ott a „hüpakúó” kifejezés szerepel, ami nem azt jelenti, hogy valakinek engedelmeskedjenek, hanem azt, hogy valakire hallgassanak. Tehát a nők hallgassanak a férjükre. Ezt jelenti, nem a vak engedelmességet, nem egy militáns viszonyban való alávetettséget, hanem egy egészséges feladatmegosztást. Mint ahogy a táncban is, van, aki vezet, és van, aki inkább hagyja, hogy vezessék. Ilyen értelemben megtörténhet az egyházban, hogy a férjnek vezető szerepe van, de ez sincs kőbe vésve, és ez sem vak engedelmességet jelent. A másik is, hogy hallgasson a gyülekezetben, ez abban a korban egy zsidó törvénynek az alkalmazása volt, ahol rabbi csak férfi lehetett, és a Tórát felolvasni is csak a férfinak volt joga. Ez egy külső szabályozás volt. De ha csak Jézusnak a gyakorlatát nézzük, aki a korabeli zsidóságot megbotránkoztató módon nyitott a nők irányába, akkor már is láthatjuk, milyen bátran átlépte ezeket a határokat. Női tanítványai is voltak Jézusnak, Mária Magdalénát szokták kiemelni, de más női követői is voltak. Nagyon merészen, sok rabbit és korabeli farizeust megbotránkoztató módon leült beszélni a szamariai asszonnyal, és együtt étkezett prostituáltakkal és más számkivetettekkel is. Tehát azt hiszem, ha Jézust nézzük, és nekünk mindenképpen Jézus a mérvadó, akkor ezt a belső szabadságot tudjuk gyakorolni. Ez a belső szabadság jelenti a mi iránytűnket, és nem valamiféle külső törvénykezés.

A teljes interjú a 24.hu oldalon olvasható.