Világosságot vinni időseket és szenvedélybetegeket gondozó intézményekbe

2022.01.22 11:29

Forrás: evangelikus.hu, Szöveg és fotó: Szegfű Katalin

Január 1-jével két újabb szociális-diakóniai intézmény került a Magyarországi Evangélikus Egyház fenntartásába, az Ótemplomi Szeretetszolgálat felügyelete alá: Nagyszénáson a hatvanas évek dereka óta működő, kétszáznál is több személyt befogadó idősek és szenvedélybetegek otthona és az 1995-ben megnyitott szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye. A két ellátóközpontot és jövőbeli munkájukat január 20-án nagyszabású ünnepségen áldotta meg Kondor Péter, a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke.


 

Január 1-jével két újabb szociális-diakóniai intézmény került a Magyarországi Evangélikus Egyház fenntartásába, az Ótemplomi Szeretetszolgálat felügyelete alá: Nagyszénáson a hatvanas évek dereka óta működő, kétszáznál is több személyt befogadó idősek és szenvedélybetegek otthona és az 1995-ben megnyitott szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye. A két ellátóközpontot és jövőbeli munkájukat január 20-án nagyszabású ünnepségen áldotta meg Kondor Péter, a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke.

20220120 Nagyszenas foto Szegfu Katalin 2

Az otthon százhetvenhat idős és ötven szenvedélybeteg bentlakót tud fogadni, míg a rehabilitációs egység egy időben maximum harminchat személy kezelésére van felkészülve. A két intézmény nyolcvanegy fős munkatársi gárdáját a közeljövőben mintegy száz főre szeretnék megemelni. Ilyen mértékű személyi fejlesztésre a stabilabb működés érdekében van szükség – tájékoztatott Lázár Zsolt esperes, a Szarvas-Ótemplomi Evangélikus Egyházközség igazgató lelkésze, rámutatva, hogy az átvétel remek alkalom arra, hogy hangsúlyosabb szerepet kapjon ezekben a szociális intézményekben az evangélikus keresztény szellemiség. A bentlakók és a hozzátartozók is nagy bizalommal néznek az újdonságok elé.

20220120 Nagyszenas foto Szegfu Katalin 3

Az idősek otthonában már eddig is hetente tartott istentiszteleti alkalmakat Győri Veronika, a nagyszénási és gádorosi egyházközség lelkésze, akit január elejével intézményi lelkésznek neveztek ki. Ahogy elmondta, szeretné az ápolószemélyzettel kapcsolatos lelkigondozói feladatokat is elvégezni, bibliaórát szervezni számukra, és igény szerint személyes beszélgetésre is lehetőséget biztosítani. Veronikának nincs egyszerű dolga, mivel a két pásztorolt kistelepülésen nincs evangélikus hitoktatásra jelentkező gyermek, a gyülekezetek tagsága is elöregedett, így már évek óta csupán betegek és idősek körében végzi szolgálatát, akik életük alkonyán nemritkán a magányt, szomorúságot, elhagyatottságot élik meg.

20220120 Nagyszenas foto Szegfu Katalin 5

A Békés Megyei Körösmenti Szociális Centrum Idősek és Szenvedélybetegek Otthona megáldása alkalmából szervezett ünnepi istentiszteleten Kondor Péter püspök hirdette az igét Jn 1,1–18 alapján. Felidézte, hogy lelkészi pályáját ezen a településen kezdte 1992-ben, majd négy évig szolgált a környéken. Már akkor megismerkedett az itteni idősgondozó intézményben folyó munkával, és szolgált a lakók között. Kondor Péter annak a reményének adott hangot, hogy mostantól jobban előtérbe kerülhet e falak között Isten szeretete, hiszen nagy szükségük van rá az idős, beteg, elhagyatott, nélkülöző, szenvedélybetegségekkel küszködő embereknek. A püspök bátorította az alkalomra eljönni képes idős lakókat és az ápolókat, hogy vigyék Jézus fényéhez problémáikat, testi fájdalmaikat, a magányt, a család hiányát, a szenvedély rabságát, mert aki megnyitja életét Jézus előtt, az Isten kegyelmét és szeretetét tapasztalhatja meg. „Isten kiáradó fénysugara átjárhatja az itt élők és dolgozók életét. Nagy családként lehetünk együtt Isten fiaiként, újjászületve” – hirdette az evangéliumot Kondor Péter püspök, majd áldást mondott az intézményre és mindenkire, aki átlépi annak küszöbét.

20220120 Nagyszenas foto Szegfu Katalin 4

Az ünnepi alkalmon jelen voltak mindazok, akik a mintegy másfél éve folyó átadás-átvételi munkában szerepet vállaltak. Őket név szerint köszöntötte Lázár Zsolt esperes. Örömét fejezte ki, hogy a koronavírus-járvánnyal nehezített időszakban sikerült sokak összehangolt, rengeteg rugalmasságot és türelmet igénylő, kitartó munkájával végigvinni ezt a bürokratikus folyamatot. Így kerülhetett a két nagyszénási intézmény január 1-jével a szeretetszolgálat kezelésébe, színesítve annak ellátási palettáját. Az ott szolgálók küldetésükhöz híven a legnyomorultabbak felé fordulnak újra meg újra, hogy reménységet tudjanak adni számukra.

20220120 Nagyszenas foto Szegfu Katalin 6

Az ünnepi alkalom később a Békés Megyei Körös-Menti Szociális Centrum Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézetében folytatódott, ahol jelenleg huszonkét tizennyolc–negyvenöt év közötti gyógyulni, a kábítószer, az alkohol, a gyógyszerek és a játékfüggőség rabságából szabadulni vágyót kezelnek. Az önellátó intézményben dolgozók szigorú napirend mellett a saját lábukon megállni képes életvitelre segítik az itt élőket. Az összeszokott, kilencfős munkatársi csapat terápiás közösségi módszerrel dolgozik, teljesen gyógyszermentesen. Ennek része a munkaterápia is: az egyébként önkéntesen itt tartózkodó kezelteknek a közeli foglalkoztató tanyán tartott haszonállatok gondozásából kell kivenniük a részüket. Még kerítés sincs a szép kivitelű épület körül. Vannak visszaesők, de akadnak sikertörténetek, végleges szabadulások is – mondta el az intézmény bejárásakor Polyákné Letavecz Ágnes telephelyvezető.

20220120 Nagyszenas foto Szegfu Katalin 8